A A A
SLIM WERKEN: voor werknemers
Niet reizen met de auto is uiteraard een effectief middel om de groei van de automobiliteit op te vangen. Door een vorm van Slim Werken toe te passen kunt u, voor zover mogelijk in uw werk, rust en ruimte creëren voor uzelf én op de weg. Maar hebt u er ook al eens aan gedacht om buiten de spits te rijden; het zogenaamde spitsmijden toe te passen? Het geeft u als medewerker meer rust en ruimte; rust en ruimte om u op een belangrijke werktaak te focussen of om de combinatie tussen werk en privé beter af te stemmen; U voorkomt (file)stress en bespaart reiskosten. En waarschijnlijk komt de grotere zelfstandigheid ook uw motivatie ten goede.

Sommige werkgevers bieden de mogelijkheid om een manier van Slim Werken toe te passen. Via telefoon en/of computer blijft u verbonden met uw werk. Bespreek de mogelijkheden met uw leidinggevende.
Denk ook na bij het inplannen van vergaderingen. Een simpele afspraak is om niet te vergaderen voor 10.00 uur. Ben creatief, ben zelfstandig en laat zien dat het kan!

Voor alle vormen van Slim Werken geldt dat het geen recht is van de werknemer. Maar u kunt natuurlijk altijd een verzoek indienen bij uw werkgever. Maak het bespreekbaar.